AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ ÚS

 1. Avís legal

En compliment de la Llei Orgànica 15/2003, de 18 de desembre, li informem que evenia.ed (en endavant, la “Web”) és un nom de domini titularitat de MF INTERNACIONAL S.L (en endavant, “EVENIA INTERNACIONAL”), amb domicili social a Av. Príncep Benlloch, 43, 1er1a AD 500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, i inscrita en el “Registre Societats Mercantils” núm 15.056,  Llibre S-221, Poli 161-170, NRT-L-710214-X.

 1. Propòsit

Aquest document té per objecte regular les condicions d’ús de la Web (en endavant, les “Condicions Generals”) i salvaguardar la protecció dels seus usuaris. Els termes “Usted” i “Usuari” s’utilitzen per referir-se a les persones i/ o entitats que per qualsevol motiu poden accedir a aquest lloc web.

EVENIA INTERNACIONAL proporciona a través de la Web (i les seves altres pàgines web oficials), informació i serveis relacionats amb els nostres serveis, com ara Reserva de viatges, activitats, galeria d’imatges, Servei al Client i diverses promocions en constant evolució (en endavant, els “Serveis”).

 1. Navegació i acceptació de les Condicions Generals

La utilització de la Web i/o dels seus serveis, li atorga la condició d’usuari i implicarà l’acceptació plena i sense reserves i validesa de totes i cadascuna de les Condicions Generals contingudes en l’última versió actualitzada de les presents condicions d’ús, per la qual cosa els usuaris seran conscients de la importància de llegir-les cada vegada que visitin la Web.

 1. Inici de sessió de  l’ usuari

Iniciar sessió. L’inici de sessió com a usuari és totalment gratuït, i és condició requerida per poder contractar els serveis a través de la Web (en l’apartat “MI CUENTA”). En el procés d’ inici de sessió, es demanarà a l’ usuari determinades dades per dur a terme la contractació dels diferents serveis.

Nom d’ usuari i contrasenya.  Si l’usuari decideix iniciar sessió a la Web, se li sol·licitarà un nom d’usuari i contrasenya, en els termes descrits en la Política de Privacitat i Protecció de Dades.

Edat. L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i té la capacitat legal necessària per contractar els serveis. Addicionalment, l’ usuari manifesta que accepta quedar vinculat per les presents Condicions Generals d’ Ús, que declara entendre i acceptar.

Menors d’ edat. En el cas que l’usuari sigui menor d’edat, requerirà l’autorització dels seus pares o tutors per poder contractar els serveis de la Web mitjançant la presentació dels documents pertinents (incloent-hi, però sense limitar-s’hi, correu electrònic adjuntant una carta d’autorització degudament signada, aportant fotocòpia del DNI o Passaport, o el seu lliurament per fax),  que EVENIA INTERNACIONAL demanaria a aquest efecte amb caràcter previ a la contractació dels serveis.

 1. Protecció de Dades Personals

De conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament, l’usuari consent expressament que les dades facilitades durant la prestació dels serveis, ja sigui durant el procés de reserva o a través del formulari de contacte per sol·licitar qualsevol informació, siguin recollides i tractades en un fitxer automatitzat titularitat de MF INTERNACIONAL S.L.,  amb domicili a Av. Príncep Benlloch, 43, 1er1a AD 500 Andorra la Vella, Principat d’ Andorra.

La finalitat d’aquest tractament és prestar a l’usuari un servei òptim com a client i, en el cas que l’usuari pugui contractar els nostres serveis, donar compliment als requisits de facturació i pagament, comptabilitat i auditoria de l’empresa, anàlisis estadístiques, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic, mòbil o telemàrqueting dels productes i serveis d’EVENIA  INTERNACIONAL, sobre serveis oferts a través de la pàgina web d’EVENIA INTERNACIONAL que pugui considerar com a interessants per a l’usuari ja que són similars als contractats. Si l’usuari no desitja rebre comunicacions comercials per correu electrònic, l’usuari podrà dirigir-se a EVENIA INTERNACIONAL per escrit al Departament de Màrqueting a l’adreça postal a dalt indicada per escrit o per correu electrònic a l’adreça info@evenia.ad identificant-se adequadament (i incloent la referència “Re. Protecció de Dades”).

Addicionalment, l’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigint-se per escrit al Departament de Màrqueting a l’adreça postal a dalt indicada o per correu electrònic a l’adreça info@evenia.ad identificant-se adequadament (i incloent la referència “Re. Protecció de Dades”).

De la mateixa manera, l’usuari consent expressament que les dades facilitades i les que puguin ser recaptades durant la prestació del servei siguin cedits a empreses del Grup EVENIA (de conformitat amb la normativa següent, per a la prestació efectiva del servei contractat (aspectes de facturació i gestió de la reserva) i per al lliurament de comunicacions comercials de (i) els productes i serveis d’EVENIA  INTERNACIONAL i de les empreses del Grup EVENIA (ubicades a Andorra) i Espanya, països de la Unió Europea i de l’exterior) de sectors similars als contractats; així com (ii) productes i serveis de tercers (ubicats a Andorra, països de la Unió Europea i a l’estranger) de sectors similars als contractats.

EVENIA INTERNACIONAL garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, considerant en tot moment l’estat de la tecnologia conforme a la legislació vigent a Andorra en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 1. Galetes

Part dels serveis de personalització d’EVENIA INTERNACIONAL utilitza cookies.

Una cookie és un arxiu molt petit que un servidor web pot guardar en el disc dur de qualsevol ordinador per emmagatzemar qualsevol tipus d’informació sobre l’usuari. Només pot ser llegit pel lloc web que el va enviar a la computadora.

Els llocs web solen utilitzar cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web i analitzar el comportament dels seus clients.

EVENIA INTERNACIONAL utilitza cookies amb l’única finalitat d’elaborar estadístiques d’ús a la seva pàgina web. La informació que EVENIA INTERNACIONAL emmagatzema en els seus equips informàtics mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica un usuari, addicionalment a preferències, com l’idioma preferit de navegació i la data en la qual es va dipositar la cookie. Això permetrà a EVENIA INTERNACIONAL reconèixer els usuaris en les seves pròximes visites al lloc web. No contenen cap dada personal, informació econòmica o de salut.

EVENIA INTERNACIONAL també pot registrar les adreces IP per diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per gestionar la nostra pàgina web i analitzar les tendències dels usuaris.

Per obtenir més informació sobre les cookies utilitzades per EVENIA INTERNACIONAL i com deshabilitar-les, faci clic en el següent enllaç: POLÍTICA DE COOKIES.  (enllaçar cookies)

 1. Confidencialitat

EVENIA INTERNACIONAL no revelarà les seves dades personals a cap tercer, llevat del que estableixen els apartats anteriors.

EVENIA INTERNACIONAL garanteix que tractarà les seves dades personals de forma confidencial, així com que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i tractaran les dades compta amb les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola de protecció de dades.

 1. Ús de la Web i contractació de serveis

7.1. Ús de la Web: L’usuari es compromet a utilitzar la Web i qualssevol serveis posats a la seva disposició a través de la Web de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. En conseqüència, l’usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis amb fins o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert en les presents Condicions Generals, amb fins o efectes que puguin lesionar els drets i/o interessos de tercers o que altrament puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús o els serveis accessibles a través de la Web. En aquest sentit, en el cas que l’usuari no pugui respectar les presents Condicions Generals, EVENIA INTERNACIONAL es reserva el dret de suspendre immediatament el compte d’usuari (en el cas que l’usuari pugui disposar d’un compte), sent EVENIA INTERNACIONAL també facultat per denegar l’accés al servei.

7.2. Procediments de Contractació: Els Usuaris hauran d’accedir al Web bé directament a través de la Web ben subscrits al servei de newsletter d’EVENIA INTERNACIONAL per rebre comunicacions comercials i també podran registrar-se individualment i crear un compte personal a la Web, on s’emmagatzemarà la relació de serveis contractats i dades personals dels usuaris i altres funcionalitats en l’apartat “MI CUENTA”.

Els usuaris, després de seleccionar un servei concret publicat a la Web, podran formalitzar el procés de reserva d’aquest servei. L’usuari rebrà un correu de confirmació indicant l’estat de la seva comanda de compra (confirmació, sol·licitud de modificació o cancel·lació del servei). Aquest correu servirà com a rebut de la seva reserva/servei.

Qualsevol reserva es considerarà contractada quan l’ usuari faci clic en el document d’ acceptació de la reserva. La confirmació de la reserva es realitza en el moment del lliurament a l’usuari per correu electrònic per part d’EVENIA INTERNACIONAL d’un justificant de recepció i confirmació del correu electrònic de reserva, que tindrà lloc en el termini de vint-i-quatre (24) hores a partir de la recepció de la formalització de la reserva del servei per part de l’usuari. Si l’usuari no rep cap correu electrònic dins d’aquest termini, l’usuari haurà de posar-se en contacte immediatament amb EVENIA INTERNACIONAL per poder resoldre la situació al més aviat possible.

7.3. Garantia: La reserva es confirma i garanteix en un termini de 24 hores amb targeta de crèdit. Si l’usuari no pot assistir a l’hotel sense previ avís, es cobrarà la primera nit d’estada (IVA i impostos inclosos) o no, l’import acordat d’acord amb les condicions particulars de la tarifa reservada.

7.4. Rescissió del contracte o cancel·lació de la reserva: La targeta de crèdit és només un mitjà de garantia. La cancel·lació de la reserva per part dels usuaris no ocasionarà cap despesa de cancel·lació anticipada, sempre que la cancel·lació es realitzi abans del temps establert en les condicions de cada tarifa. Transcorregut aquest termini, EVENIA INTERNACIONAL cobrarà com a compensació les despeses de cancel·lació, que seran iguals a l’import de la primera nit (IVA i impostos inclosos) o als establerts en les condicions de cada tarifa. En cas de sortida anticipada abans de les dates contractades, EVENIA INTERNACIONAL podrà cobrar un import de penalització (60% de la resta de l’estada per sortides de dos o més dies o 100% si la sortida és amb un dia d’antelació).

7.5. Preus per serveis prestats.

Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini indicat en cada oferta. En cas que s’ observin raons justificades o si es justifiquen, EVENIA INTERNACIONAL es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense avís previ. Els preus de la reserva s’ indicaran durant el procés de reserva. Els preus estan inclosos en l’ IVA, sens perjudici que també es puguin aplicar impostos addicionals d’ acord amb la normativa local vigent a cada país o comunitat autònoma. Aquests impostos locals es pagaran directament a l’ hotel. L’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació, especificant l’oferta contractada i el preu corresponent (més IVA), que serà visible en el compte d’usuari.

Els serveis no inclouen el transport a l’hotel reservat, que serà sota la raonabilitat de l’usuari, al lloc on es prestarà el servei, llevat que qualsevol oferta específica (vol i viatge) així ho determini, en aquest cas s’aplicaran les condicions establertes per a aquesta oferta.

Els usuaris han de tenir en compte que independentment de la moneda de presentació a la nostra web, totes les transaccions en www.evenia.ad es contracten a Euros i el tipus de canvi mostrat en altres monedes són només amb fins informatius sense valor contractual. No s’ acceptarà cap reclamació per diferències de moneda.

7.6. Pagament: Una vegada que els usuaris hagin decidit contractar un servei ofert a la Web, se’ls sol·licitarà una sèrie de dades per a la seva efectiva reserva i contractació i, segons l’oferta contractada, els usuaris podran optar entre les següents opcions de pagament:

 1. a) Pagament directe a través d’EVENIA INTERNACIONAL, cas en el qual, es facilitaran instruccions per realitzar el pagament a través de la passarel·la de pagament de la Web, sent també d’aplicació les Condicions Particulars que regulin aquest servei concret. El pagament podrà realitzar-se mitjançant targeta de crèdit o transferència, en els termes degudament indicats en l’ oferta.

7.7. Errors.  EVENIA INTERNACIONAL no serà responsable dels errors causats en la reserva quan les dades subministrades per l’usuari puguin ser incorrectes, incompletes o inexactes i qualsevol problema o despesa associada a aquest problema o la seva resolució serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Tingui en compte, en cas d’error informàtic, error en la passarel·la de pagament i/o error en el procés de reserva EVENIA INTERNACIONAL es reserva el dret de cancel·lar, sense previ avís o avís, la reserva sense que això tingui dret a cap indemnització.

7.8. Cancel·lació i modificació/Extensió de reserva de Serveis. L’usuari podrà cancel·lar o ampliar les reserves de serveis acceptats i confirmats per EVENIA INTERNACIONAL, sempre que l’oferta ho permeti i consideri la normativa aplicable. Aquesta informació es facilitarà a l’ usuari en l’ oferta i, en el seu cas, en les Condicions Particulars de la mateixa.

EVENIA INTERNACIONAL posa a disposició de l’usuari, en l’apartat “MI CUENTA” de la Web el procediment establert en l’apartat “MIS RESERVAS”, en el qual es descriu adequadament el reemborsament i/o despeses de gestió de la cancel·lació. El cost d’extensió/modificació de qualsevol reserva del servei s’especificarà adequadament per a cada cas particular.

En el cas que l’usuari pogués haver pagat per endavant els serveis contractats a través de la Web, l’Usuari tindrà dret al reemborsament íntegre del preu pagat (deduint les despeses de gestió degudament identificades en la contractació del servei), sempre que l’usuari hagi procedit a la cancel·lació dins dels supòsits anteriorment previstos. EVENIA INTERNACIONAL reemborsarà aquesta quantitat a l’usuari mitjançant una transferència en els pròxims 30 dies.

EVÈNIA INTERNACIONAL no serà responsable de les despeses causades per qualsevol acomiadament sense observar els passos establerts en aquest procediment.

 1. Propietat Intel·lectual i Drets d’Autor

Qualsevol informació continguda a la Web, el seu disseny gràfic i el codi lingüístic està protegida per drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual. Sens perjudici del regulat en les presents condicions d’ ús, no es permetrà la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproducció o qualsevol altre acte de part o de tota la informació publicada en l’ esmentada pàgina sense l’ autorització prèvia d’ EVENIA INTERNACIONAL. Queda prohibida qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, sense la prèvia autorització per escrit d’ EVENIA INTERNACIONAL. L’ autorització de reproducció es podrà demanar a l’ adreça de correu electrònic info@evenia.ad

Dret a modificar les Condicions Generals i el Descàrrec de Responsabilitat.

9.1. Modificació: EVENIA INTERNACIONAL es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals informant l’usuari de les modificacions realitzades a través de la Web. Per aquests motius, l’usuari haurà de visitar periòdicament l’última versió publicada a la Web, que l’usuari acceptarà en qualsevol nova connexió a la mateixa. Aquestes modificacions només seran aplicables a partir de la seva data d’ entrada en vigor. En tot cas, amb caràcter previ a qualsevol contractació de qualsevol servei ofert a la Web, l’Usuari estarà obligat a acceptar tant les Condicions Generals en cada moment vigents, com, en el seu cas, les corresponents condicions particulars del servei contractat. En cas de conflicte o inconsistència entre les Condicions Generals d’ Ús i les condicions particulars, prevaldran aquestes últimes.

9.2. Garanties i Responsabilitat: EVENIA INTERNACIONAL no garanteix la viabilitat, disponibilitat o continuïtat del servei posat a disposició de l’usuari, per la qual cosa EVENIA INTERNACIONAL exclou qualsevol responsabilitat pels danys causats per qualsevol falta de disponibilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, si bé EVENIA  INTERNACIONAL intentarà prestar-li, en la mesura de les seves possibilitats, assistència tècnica a les persones afectades, així com per restablir immediatament la interrupció, posant a disposició de l’ usuari, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

EVENIA INTERNACIONAL queda exempta de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se del contingut de les opinions o comentaris públics publicats a la seva pàgina web i realitzats pels usuaris.

 1. Enllaços/Hipervincles

En el cas que la Web es pugui remetre mitjançant enllaços o publicitat a pàgines web de tercers, EVENIA INTERNACIONAL no es compromet a controlar i no controla, aprova o adopta prèviament com a propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol material existent a la pàgina o pàgines web de tercers. Per tant, EVENIA INTERNACIONAL en cap cas serà responsable de la licitud dels continguts d’ aquestes pàgines, del respecte a la legalitat, la moral, els bons costums i l’ ordre públic, dels continguts, així com de l’ anterior no lesionant cap dret de tercers, entre d’ altres, quedant sota la responsabilitat de l’ esmentat tercer. L’ existència de qualsevol hiperenllaç no implica cap tipus de relació entre EVENIA INTERNACIONAL i el titular de la pàgina web en la qual es pugui establir el mateix.

Aquests usuaris o tercers que pretenguin establir un hiperenllaç amb la Web, hauran d’obtenir l’autorització prèvia i per escrit d’EVENIA INTERNACIONAL, així com garantir que l’hiperenllaç únicament permet l’accés a pàgines o serveis de la Web, però no realitza, entre d’altres, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes sobre els continguts de la Web. Llevat que aquests signes formin part de l’hiperenllaç, l’usuari haurà de garantir que la pàgina web, en la qual es pugui establir l’hiperenllaç, no conté marques, noms comercials, rètols d’establiment, noms, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a EVENIA INTERNACIONAL.

 1. Divisibilitat

Si alguna clàusula de les presents Condicions Generals pogués ser declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, l’ esmentada nul·litat o ineficàcia només afectarà l’ esmentada disposició nul·la i ineficaç o a part de la mateixa, quedant vigents les Restants Condicions Generals, considerant-se exclosa l’ esmentada disposició o part de la mateixa.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals, així com la Política de Privacitat i política de Cookies, es regeixen per la legislació andorrana. EVÈNIA INTERNACIONAL i els usuaris, per a la solució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir respecte a la seva validesa, execució, execució o acabament total o parcial se sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi fur o a qualssevol altres furs que, en cas contrari, pogués correspondre’ ls, la competència dels Jutjats i Tribunals d’ Andorra la Vella,  tret que la llei disposi una altra cosa. Aquest Acord constitueix l’ expressió completa i completa de l’ acord entre EVENIA INTERNACIONAL i l’ usuari i reemplaça qualsevol altre pacte, compromís, declaració o arranjament anterior, escrit o oral, que pugui haver existit entre ells.